Rudolf Steiner: Z KRONIKY AKAŠA

Z obyčajných dejín sa môže človek poučiť len o malej časti toho, čo ľudstvo prežilo v prehistorických dobách. Dejepis vrhá svetlo len na niekoľko málo tisícročí. Obmedzené je i to, o čom nás môže poučiť archeológia, paleontológia či geológia. A k tejto ohraničenosti ešte pristupuje nespoľahlivosť všetkého, čo je založené na vonkajších dôkazoch. Stačí sa zamyslieť nad tým, ako sa pozmenil obraz tej či onej, ani nie veľmi dávnej udalosti či národa, keď boli objavené nové historické svedectvá.

OPERÁCIA VEĽKOLEPÁ DVANÁSTKA

"Existuje tu možnosť, že mimozemská loď pristane alebo havaruje v husto obývanej oblasti, kde sa nemôže garantovať bezpečnosť a utajenie alebo keď sa veľké množstvo ľudí a novinárov stane svedkami udalosti. Potom treba vykonať výnimočný plán MJ-1949-04P/78 (TOP SECRET-EYES ONLY) pričom zverejnenie niektorých informácií bude nutné."

Jasmuheen: STRAVA BOHŮ A BOŽSKÁ VÝŽIVA

Když jsem začala shromažďovat podklady pro tuto knihu, uvědomila jsem si,že každý po něčem hladovíme a že se nám nedostává plnohodnotné stravy, což na naší planetě způsobuje tolik nemocí a disharmonie. Rovněž jsem si uvědomila, že nedostatek osvěty tento chorobný a disharmonický stav posiluje. Mnozí lidé prostě netuší, jak se napojit na zdroj výživy, která jim přinese fyzické, emocionální, duševní a duchovní zdraví.

ILÚZIA OČKOVANIA — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia

Poznám mnoho predstaviteľov alternatívnej medicíny a dokonca aj niekoľko detských lekárov, čo zaujali neočkovací prístup ku zdraviu. Nestretla som sa však doposiaľ s nikým, ako som ja sama: s vedcom v koľajách hlavnoprúdového (mainstreamového) biomedicínskeho výskumu, ktorý by nevzhliadal k očkovaniu ako k najskvelejšiemu vynálezu modernej medicíny.

Stránky

Top