ZPRÁVY OD MATKY ZEMĚ II: Práce s komunikací holografického srdce

Náš problém je zde v tom, že zprostředkování informací a ztráta záznamů je běžným jevem v současném lidském tanci. Lidé jsou propleteni prostřednictvím množství vláken připoutání, což ve skutečnosti není nic jiného, než rozvodná síť z éterického těla, která je vytočena zevnitř ven a teď místo toho, aby chi podporovala formu, ztrácí se chi jejím propojením na ostatní lidi, místa, objekty, rostliny, domácí mazlíčky nebo oblasti. Toto propletení vytváří dokonalou cestu, po níž mohou informace, které jsou genetické, holografické nebo rodové být převedeny z jedné zúčastněné strany na druhou a nechává člověka s možností ztráty jeho vlastního biologického dědictví v karmické výměně.

7 podmínek pro zdraví, štíhlou postavu a spokojený život, bez jo-jo efektu

Septegram vznikl na základě podrobného studia jednak přírody a jejích zákonů a principů a jednak studia naší vlastní více jak dvou milionové evoluce. Člověk je, ať už se mu to líbí nebo ne součástí přírody, vztahují se na něj stejné souvislosti jako na všechnu ostatní faunu. A co se týče evoluce – pokud jakýkoliv živočišný druh po desetitisíce svých generací žije v nějakém prostředí a náhle jsou tyto životní podmínky z 90% během 3-5 generací radikálně zmeněny musí to nutně mít dopad i na jeho fungování a fungování jeho imunitního systému... A o imunitní systém tu jde až v první řadě :)

Nostradamus: Veľká Kniha Predpovedí

Ve svých čtyřverších prorokoval Nostradamus ty nejsenzačnější události našich dějin popravu anglického krále Karla I., vzestup a pád francouzského císaře Napoleona I., obě světovéválky, hrůzovládu Třetí řiše, zavraždění Johna F. Kennedyho i válku v Perském zálivu v roce 1991. Kniha obsahuje Nostradamova proroctví o naší současné době zpětným pohledem na proroctví vyplněná v minulosti a to do roku 2100 včetně dosud nezveřejněných a alarmujících interpretací budoucích událostí.

JAK ZAŽÍT BOHA BEZ DROG (zážitky nevěřících)

Za svůj život jsem navštívil mnoho kostelů a modliteben nejrůznějších církví, ale nikdy jsem se nedozvěděl, co se má modlitbou dosáhnout a jak se modlit, aby se toho dosáhlo. Chápu, že popsat, čeho se má dosáhnout, je obtížné. V předešlých kapitolách jsem se o to mnohokrát pokusil, ale je možné, že to u někoho nenalezne odezvu. Žádný popis v lidských pojmechnemůže vystihnout skutečnost. A jak se toho může dosáhnout? Zásady, jak postupovat, jsem se dozvěděl až jako důchodce v r. 1984 v mystické škole Summit University v Kalifornii. Pokud jste tuto knížku četli od začátku a neod konce, ty zásady už znáte.

Stránky

Top