O upřímnosti a dalších fatálních chybách v algoritmech předvztahové komunikace

O tom, že vysoce inteligentní, technicky orientovaní muži zabývající se vysoce abstraktními problémy očekávají od ženy upřímnost a jednoduchost, a troskotají. O tom, proč je otázka "no tak chceš mě?" sama o sobě odpovědí, a proč je marné při hledání partnerky hledat odpovědi v binárním prostoru. O tom, jak se chytře dokážeme skrývat za upřímností, jen abychom utekli před svými mindráky. O tom, jak se dostat z matrixu.

Proč se vztahy kazí

Jedno moudré přísloví praví: Co k tobě patří, neztratíš, a co k tobě nepatří, neudržíš. Zdá se, že v sobě nese pravdu, na kterou často a rádi zapomínáme, zejména když nám ego našeptává, že nám něco důležitého chybí a že to můžeme získat prostřednictvím toho druhého, aniž by nás napadlo, že je to náš vlastní nedostatek. Takže to vypadá, že tímto by byla odpověď na otázky čtenářky Ivany hotová. Jenže není tomu tak. Hlubinný přístup potřebuje kus sebepoznání.

Umění být mužem i ženou

Nejsem zastáncem striktního rozdělování mužského a ženského světa ani zastáncem světa feministického. Neholduji mediálnímu stereotypu, že mužský a ženský svět jsou dvě zcela odlišné planety. Přesto vnímám, že společnost pohlíží na ženu jako na bytost slabší, citlivější a méně samostatnou, než je muž. Muže pokládáme za individualistu stojícího pevnýma nohama na zemi, který si vždy ví rady, a ženu za bytost, jež neumí samostatně řešit problém a které je třeba pomáhat. Vlastně nás tomu učili i ve škole.

Stránky

Top