Samčí drama

V pohádkách vystupují zlé čarodějnice nebo ježibaby, v našem příběhu je to manželka a terapeutka. I když neznáme skutečnou situaci a musíme ji přijmout v jednostranném tendenčním obraze, vydejme se hledat to, co má náš krátký příběh společného s námi ostatními muži. Možná nám pomůže rozkrýt mnohé z toho, co se nás dotýká a s čím si mnohdy nevíme rady.

Cesta divokého muže: Muž jako tvůrce

Až do minulého století trávili muži většinu svého času tím, že tvořili a vyráběli věci. Obvykle to byli farmáři, kteří pěstovali, šlechtili a sklízeli ovoce své práce způsobem velmi materiálním a všedním. Mezi muži bylo také mnoho řemeslníků a stavitelů. Vyráběli věci, které měly formu i obsah, což činilo jejich svět snesitelným, dodávalo mu to krásu a obohacovalo komunitu, v níž žili. Pracovali rukama, hlavou i srdcem; zhotovovali hmotné výrobky potřebné v lidské společnosti a přímo na výsledcích své práce mohli vidět dobro, jež vykonali pro sebe i druhé.

Cesta divokého muže: Odloučení – Střet – Návrat

„A komu Svatý grál slouží?“
Percevalova rozhodující otázka po návratu z rytířské výpravy

Cesta za divokým mužem, čili moudrým mužem, má ve světových mytologiích překvapivě jednotné vzorce hrdinova konání. Hrdina může mít tisíc možností, kterou cestu zvolit, ale za jeho odbočkami se skrývají klasické a neměnné modely.

Cesta divokého muže: Mužská iniciace

„Hrdinové všech dob už šli před námi, labyrint je už prozkoumán; zbývá jen následovat směr hrdinské cesty. Kde jsme si mysleli, že nacházíme hněv, najdeme Boha; kde jsme si mysleli, že jdeme směrem ven, půjdeme do středu své existence; kde jsme si mysleli, že jsme osamoceni, budeme s celým světem.“
Joseph Campbell

Stránky

Top