Abraham Hicks: Vytvorte pozitívne očakávania (+VIDEO)

Chápete, že ste tak nejak vibračné bytosti? Keď vkročíte do miestnosti tak viete, že ju vibračne pozorujete? Dokonca aj to čo vidíte je vibračné pozorovanie. Pretože vidieť je vibračná interpretácia vibrácie, ktorú nazývate videnie, počutie je vibračná interpretácia vibrácie, ktorú nazývate sluch. Vy ste v tom ale tak dobrí, že hovoríte "ja neinterpretujem vibrácie, ja jednoducho iba vidím, iba počujem, ja iba cítim, ochutnávam a dotýkam sa". Ale my tvrdíme, že to všetko je vibračná interpretácia.

Stránky

Top