Abraham Hicks: Úžasná síla emocí

"Je tato lidská smrtelná část mne, toto přední já, které znám jako sebe. Ta část, která dostala jméno od mojí matky, ta část, kterou vidím v zrcadle. Je tato fyzická část mne ve vibračním souladu s mým širším já? Protože, jestli je ve vibračním souladu s vaší větší částí, tak to znamená, že jste v ten moment ve vibračním souladu nejen s tou větší částí vás, ale i s vaším vibračním depozitářem, s tím, kde vaše větší část již je."

Abraham Hicks: PLATFORMA NEPORAZITELNOSTI

"Začínám konečně chápat, že to nikdy nedokončím a nikdy nic nemůžu pokazit, protože vše, co žiji, způsobuje expanzi. A dokážu říct podle toho, jak se cítím, jestli se pohybuji s tou expanzí nebo ne. Konečně začínám chápat, že stejně nikdy nešlo o to naplnění té touhy nebo její uskutečnění. Tyhle ty věci, které chci, jsou pouze mými cíly, na které se mohu zaměřovat, takže mohu plout po této řece života. Naplňuje mě již to, že vím, že se vyvíjím - expanduji. A pociťuji vzrušení z toho vědomí, že to nikdy nedokončím. A jsem spokojený, hluboce spokojený s tím, kde se teď nacházím, jaký jsem."

Abraham Hicks: Jak Zdroj vidí přírodní katastrofy

"Pokud začnete s předpokladem, a z našeho pohledu platným předpokladem, že jste radost hledajícími bytostmi, kteří sem přichází pro radost ze života, A přišli jste ze Zdroje, z místa pochopení, nejen že radost je vaším posláním, ale že radost je vaším dědictvím, je to vaše dědičné právo."

Abraham Hicks: BEZ DŘINY JSOU KOLÁČE

"A my se ptáme: Proč neplout po proudu?
A naši lidští přátelé o tom přemýšlí, krátce, a pak řeknou: Protože to vypadá líně. Ti lidé, kteří se usilovně snaží... podívejte se na ně... jak usilovně se snaží. A to jsou ti, kteří budou odměněni. Dozvěděl jsem se to, když jsem byl malý. Čím více budete usilovat, tím lépe to půjde. A "bez dřiny nejsou koláče" mi bylo říkáno znovu a znovu a znovu a proto, když chci koláče, tak musím dřít..."

Stránky

Top