Nad pojmami dobra a zla 2/2

Keďže zlo predstavuje veľmi výbušné sily a materiály, ktoré sa nám nepodarilo ešte ovládnuť, je potrebné si povedať, že vždy existuje možnosť dosiahnuť vyšší stupeň, na ktorom sa to dá realizovať. Pokiaľ nás nejaká vec prevyšuje, môže sa stať naším zlom. Musíme sa teda zdokonalovať, aby sme dosiahli tento vyšší stupeň, keď sa budeme nachádzať nad zlom a budeme ho môcť premeniť na dobro. Vezmime si malé deti: keď im dáte rovnakú stravu či dokonca rovnaké nápoje ako dospelým, môžu zomrieť; keď však vyrastú, dodávajú im tie isté pokrmy silu a nemôžu im už ublížiť. Vidíte, sú to maličkosti každodenného života, ktoré má každý možnosť vnímať, avšak nevyvodili sme z nich správne závery. Je potrebné sa naučiť pozorovať udalosti života.

Nad pojmami dobra a zla 1/2

Môžeme povedať, že existujú dve školy: škola dobra a škola zla. V škole dobra sa doporučuje odmietať všetko, čo je zlé, s nádejou, že keď takto budeme jednať, budeme zachránení. V škole zla bojujeme proti dobru a predstavujeme si, že sa nám ho podarí zničiť. V skutočnosti existuje ďaleko vyššia škola, vysoko nad školou dobra a zla, ktorá dokáže používať obe sily: využíva i zlo, avšak iba v homeopatických dávkach a k nádherným počinom; neodmieta nič, ale učí, ak zlo existuje, je to preto, že Boh umožňuje jeho existenciu, inak by už by už dávno zmizlo.

Lieky vs výživové doplnky

Som zástancom prevencie a výživových doplnkov a hnevá ma, ak niekto napíše dobrý článok na túto tému a hneď sa nájde niekto, kto má na to samozrejme negatívny názor, bez toho, aby trochu rozmýšľal. Každý má právo povedať svoj názor a kritizovať, ale často by mal byť radšej ticho, lebo to robí aj na vlastnú škodu.

Robert Kiyosaki: Korene krízy

V auguste 2007 ohlásil krach jeden z najväčších amerických poskytovateľov hypoték American Home Mortage, BNP Paribas vyhlásila, že v dôsledku problémov s americkými menej bonitnými hypotékami nie je schopná zhodnotiť aktíva vo výške 1,6 miliardy eura a svetom sa začala ticho šíriť panika. Bankový systém sa začal otriasať. To dalo do pohybu dominový efekt, ktorý do dnešného dňa hrozí kolapsom celej svetovej ekonomiky.

Stránky

Top