Kouzelná zrcadla faraonů – první rentgen?

Zmínky o „kouzelných zrcadlech“, které pomocí podivného kouzla dokážou prosvítit lidské tělo, byly považovány vždy za pouhou pohádku. Vše se ale změnilo v roce 1951, kdy archeologové vykopali v oáze Dachla, v Lybijské poušti severozápadně od Egypta, prapodivný předmět, o kterém se často zmiňovala starověká egyptská literatura - a který dokázal, že přímo před nimi ležel hmotný důkaz jejich existence.

NASSIM HARAMEIN: Struktura vakua a starověké civilizace – EGYPT I.

Víte, tyto pyramidy, které byly nalezeny po celém světě, zdá se, že mají spojení s těmito... znalostmi, o geometrii, struktuře časoprostoru.
A pyramidy samotné reprezentují něco velmi úžasného, velmi pozoruhodného.
Tedy, že je nelze jednoduše vysvětlit konvenčním způsobem. Že? Prostě to nefunguje. Opravdu ne.

Božské poselství Velké pyramidy 5

Už v minulém pokračování tohoto seriálu o tajemstvích Velké pyramidy jsem se zmínil o dr. Hurtakovi. Tento vědec byl, nebo dosud je jedním z vyvolených, které egyptská vláda vpustila do podzemí. Hurtak při předvádění filmu o výzkumech podzemí pod gízkou plošinou prohlásil mnohé. Řekl mezi jiným, že gízský nález lze přirovnat k nečekanému, ale o to překvapivějšímu a šokujícímu, kontaktu s nepochopitelně vyspělou mimozemskou kulturou. Tato slova můžeme brát s určitou rezervou. Proč překvapivému? Že se nějaká civilizace vydala úplně jinou cestou než ta naše?

Stránky

Top