OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA 2010

Za relatívne krátke obdobie HRUDA upútala pozornosť širokej laickej i odbornej verejnosti, prekonala regionálny rozmer a získala si pevné miesto v kalendári folklórnych podujatí na Slovensku. Prehliadka je v roku 2010 venovaná spomienke na Jána Gašpara Hriska (1921-1980); rodáka z Očovej, prvého cimbalistu SĽUKu (1948-1955), dlhoročného člena a sólistu BROLNu (1955-1980). Organizátori a účinkujúci vzdajú hold cimbalistom a jubilujúcim folklórnym kolektívom. V rámci prehliadky sa predstavia; cimbalová muzika Ivana Gašpara Hriska z Brna, BROLN z Brna, 18 excelentných cimbalistov a Vrchársky orchester, Diabolské husle, Temperament cimbal orchestra, jubilujúce folklórne kolektívy, domáce folklórne kolektívy, speváci a inštrumentalisti, krajania z Vojvodiny, hostia z Českej republiky a Slovinska.

Stránky

Top