I. Astromedicína versus vedecká medicína 16. časť + RAK

Motto: „Všetci sme učni ,čarodejníka,
najmä na vedeckom poli. Chválime sa objavmi, ktoré sú v skutočnosti pre pacienta jedovaté. Myslím, že budúce generácie budú potrebovať veľa času a odvahy, aby sa zbavili strašných následkov nášho výskumu...!“
Profesor Pierre Lépine, *1901 - †1989, šéf odd. bakteriológie pri Pasteurovom inštitúte

Veľa ľudí trpí dlhoročnými chronickými chorobami, vyčerpanosťou a únavou. Lekári nemajú šancu pomôcť im, pretože neprijímajú alternatívny pohľad na zdravie človeka - vnímajú ľudské telo oddelene od prírody.

I. Astromedicína versus vedecká medicína 15. časť + BLÍŽENCI

Motto: „Medicína, ktorá sa zaoberá iba fyzickým telom sa priveľmi vzdialila od svojho hlavného poslania - liečiť ľudí, lebo človek - to je predovšetkým duchovné pole. Lekár filozof je podobný Bohu...“
Hippokrates

Preto kedysi filozofia, náboženstvo a medicína tvorili jeden celok - jeden človek ovládal všetky tieto znalostí, a liečil. Dnes sa však medicína čoraz viac podobá náboženskému systému než vedeckému. Je to zmes hypotéz, ktoré sa študentom predkladajú ako nezvratné fakty, a oni to musia akceptovať. Už počas štúdia musia medici absorbovať kvantá cudzích myšlienok a starých postupov liečenia - podriaďovať sa často "pochybným, ale titulovaným autoritám". Školská medicína je odbor ľudskej pýchy nad tým, čo vieme (alebo si myslíme, že vieme) a chýbajúcej pokory pred tým, čo nevieme s istotou a vôbec ani netušíme...

I. Astromedicína versus vedecká medicína 14. časť + BÝK

Motto: „Najväčšou chybou pri liečení chorôb je, že sú lekári tela a lekári duše, ale oboje nemožno od seba oddeliť.“
Platón

"Pacient môže mať bolesti na hrudi a množstvo biologicky zameraných vyšetrení nezistí žiadne patologické zmeny, môže ho dlhodobo bolieť hlava a nemá nádor, ani vysoký krvný tlak, je pod vplyvom ťažkého stresu, ktorý mohli vyvolať psychologické problémy, zničujúce sociálne podmienky, ale taktiež nerozpoznané psychické poruchy - najčastejšie úzkosť a depresie... Preto by mal skutočný lekár, ktorý prisahal na Hippokrata - brať do úvahy vždy nielen faktory biologické, ale tiež psychologické a sociálne pri všetkých chorobách a nielen tých, kde je už ich vplyv všeobecne uznávaný (srdcové a cievne choroby, tzv. „civilizačné“). A tu dochádza k rozporu, lebo veľa ľudí sa cíti chorých a lekári u nich nezistia žiadne patologické zmeny či funkčné poruchy (ide o psychosomatické choroby) Duša sa nedá liečiť predpisovaním a užívaním chemických liekov...!

I. Astromedicína versus vedecká medicína 13. časť + BARAN

Motto: „Od sladkého medu si náš prostý ľud odvodil porekadlo: „Pod nosom preťahovať medové motúzy“ - v súvislosti s vrchnosťou, ktorá nám stále iba sľubovala (vo feudalizme, kapitalizme, socializme aj v terajšej démonkracii). Skutočnosť však bola vždy rovnaká - uťahovanie opaskov, pot a slzy. Na Východe v Indii sa ľud oddával joge a meditácii, uvažovaniu a rozjímaniu - pričom mnohí dosiahli vysoký stupeň duchovného osvietenia. Materialistický Západ (z medu, meditácie a snov o raji...) stvoril komunikačné médiá, aby mohol ľahšie tlačiť verejnosti do hláv čo najviac ilúzií, ktoré sa vládnucej elite sveta hodia k manipulácii celého ľudstva... Kto sa nazdáva, že dnešná medicína ma hlavný záujem vyliečiť človeka, je naivný. Každá výrobná sféra má hlavný záujem zarobiť. Lekári sú údržbári, medicína priemysel a účelom zdravotníctva a farmaceutických koncernov je v prvom rade zarábať na chorobách! A kto túto realitu nechce vidieť, podľahol gumovaniu mozgov...“
František Šteffek

Stránky

Top