NIBIRU a spojenie s Atlantídou časť 2.

"A čokoľvek sa stalo buď vo vašej krajine alebo v našej... ak existovali nejaké skutky, ktoré boli vznešené alebo veľké alebo akýmkoľvek iným spôsobom významné, všetky boli zapísané prostredníctvom nás starobylých, a zachovali sa v našich chrámoch."

FAKTY X: Záhadné lebky z Paracasu

V 19. storočí boli v Peru na polostrove Paracas objavené podivné ľudské ostatky, ktoré mali okrem iného neprirodzene dozadu pretiahnuté lebky. Ani archeológovia nevedia presne povedať, aká kultúra bola na Paracase objavená, a či sa náhodou nejedná o neznámy druh človeka. Môžu mať artefakty niečo spoločné s bytosťami z iných svetov? Podľa archeológov pochádzajú múmie s podivnými pretiahnutými lebkami z 3. storočia pred Kristom. Lebky, ktoré na Paracase boli objavené sú podľa mnohých odborníkov veľmi zvláštne, nepodobajú sa totiž vôbec na ľudské lebky.

NIBIRU a spojenie s Atlantídou časť 1.

Bádatelia a autori ezoteriky píšu o Atlantíde, aby pridali k už asi 5000 existujúcim knihám riziko vydávania opakujúcich sa informácií, budem sa preto snažiť prezentovať jedinečný náhľad na prastarú hádanku menom Atlantída. Kto boli Atlanťania? Nazývali ich Hyperborejcami, Árijcami, bohmi (malé b), Titanmi a áno, Obrami.

Stránky

Top