Podvod bez újmy na zdraví

Asistentka lékaře nechala zmizet pozitivní výsledky testů na rakovinu. Pacienti, kteří se přesto uzdravili, jí poděkovali | "Je to nepochopitelné, ale stalo se to", shrnul tento případ soudce u zemského soudu v Linci (Rakousko). Tím měl na mysli jak průběh zločinu, tak jeho důsledky. Obžalována byla tenkrát 33-letá Astrid S., která pracovala jako asistentka lékaře u jednoho lineckého gynekologa. K jejím úkolům patřilo také sdělovat ženám nepříjemné nálezy, které byly zjištěny na základě preventivního vyšetření stěru děložního hrdla (PAP). Senzitivní asistentka to jednoho dne nemohla přenést přes srdce "říkat chuderám ženám, že jsou nemocné". Místo aby pacientky zatěžovala s podezřením na rakovinu a s tím souvisejícími nutnými diagnostickými zásahy nebo terapiemi, začala nálezy falšovat nebo je jednoduše nechala zmizet hluboko v archívu.

Top