Najznámejšie klamstvo: Človek vznikol z opice

Geneticky je nemožné aby postupnými mutáciami sa z jedného živočícha vyvinul iný. Vedci to testovali na hmyze, ktorý žije len jeden deň, takže boli schopní simulovať veľké množstvo generácií za pomerne krátke obdobie. Z muchy sa nevyvinul žiadny komplexnejší a dokonalejší jedinec. Z toho nám vzniká otázka, ako človek vnikol? Človek, rovnako ako ostatné živočíchy bol stvorený bytosťou, ktorú poznáme ako Boha. Boh nie je pozemšťanom, pretože (aspoň podľa súčasných našich znalostí) sme najinteligentnejšie tvory na planéte Zem. Lenže, je to pravda?

Top