NADOBUDNUTIE ZVEDOMENIA PIATEJ DIMENZIE II. (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

Tak napríklad, ak je niekto mimoriadne obézny na fyzickej rovine, v nevedomej manifestácii bude mimoriadne chudý. Ak je veľmi otvorený a spoločenský na fyzickej rovine, na nevedomej rovine bude pustovníkom. Po integrovaní nevedomého (spolu s integrovaním oboch polarít), sa môže zasvätenec naplno vybrať strednou cestou, čo znamená že môže prekročiť obmedzenia. V uvedenom príklade to znamená, že zasvätenec bude občas spoločenský a inokedy pustovnícky. Namiesto toho, že by bol mimoriadne obézny, alebo chudý, jeho telo nadobudne optimálnu hmotnosť.

NADOBUDNUTIE ZVEDOMENIA PIATEJ DIMENZIE I. (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

My, Kozmická hierarchia sa chceme zamerať na proces nadobudnutia stavu bytia v piatej dimenzii. Mnohí zasvätenci na Duchovnej ceste v nadchádzajúcom roku 1998 nastúpia cestu prijatia stavu zvedomenia piatej dimenzie a mnohí tak urobia v rokoch nasledujúcich. Práve v stave bytia piatej dimenzie je plne integrovaná polarita a dualita a úplne prijatá nevedomá "temná stránka". To spôsobuje koniec ľudských genetických modelov smrti, deštrukcie, súperenia, ovládania a zneužívania.

Nové zasvätenia zo starobylého Egypta II. (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

Pri zasväteniach 13 až 16 sú transmutované všetky systémy viery založené na strachu. Každé presvedčenie založené na strachu je v podstate polarizované. Napríklad ak veríte tomu, že v istých oblastiach života ste lepší ako ostatní potom budete veriť, že v iných oblastiach života ste horší ako ostatní. Vyjasnia sa obe stránky každej viery a sú nahradené vierou, ktorá vedie ku strednej ceste t.j., že ste "rovní ostatným". Presvedčenia založené na strachu sú rôzne u každého genetického stelesnenia a preto sú jedinečné pre každú osobnú životnú históriu zasvätenca.

Stránky

Top