Datovanie Veľkej pyramídy

“Keďže je tento kúsok dreva jediným artefaktom z Veľkej pyramídy, ktorého vek sa dá určiť karbónovou metódou, má nevyčísliteľnú vedeckú a historickú hodnotu.”
V roku 1872 našiel Waynman Dixon v severnej Hviezdnej šachte Kráľovninej komnaty Veľkej pyramídy časť starovekého dreveného pravítka a dal ho Grantovi Beyovi, škótskemu doktorovi žijúcemu v Káhire...

Artefakt z labyrintu Ravne

Možná jsme právě nyní dostali důkaz o skutečné historii lidstva v podobě nově objeveného artefaktu z labyrintu Ravne v bosenském údolí pyramid.
Labyrint Ravne je podzemní komplex prehistorických chodeb v bosenském Visoku. Vstup do labyrintu se nachází 2,5 kilometru od pyramidy Slunce. Od roku 2006 se podařilo Nadaci Archeologický park "Bosenská pyramida Slunce" vyčistit stovky metrů chodeb. V labyrintu Ravne byly objeveny mnohatunové megality a bloky s neznámým písmem, které připomínají runy. Mnoho odborníků z celého světa naměřilo v podzemním labyrintu frekvence příznivé pro lidský organizmus. Je zřejmé, že chodby a megality jsou umělého původu.

Archeologický nález na Plzeňsku může přepsat dějiny

U Kyšic na Plzeňsku objevili pozůstatky uměle vytvořené vodní nádrže, která může být stará až 8000 let. Doposud existovaly důkazy o tom, že první přehrady začali naši předkové stavět přibližně o tři tisíce let později. K plzeňskému nálezu se nyní upíná pozornost řady vědců.

Top