OSHO: Zvuky pre sedem čakier 2. SAKRÁLNA ČAKRA

Svadhistana (sanskr.) je 2. čakra, sakrálna čakra, centrum krížov; symbolizuje ju lotos so šiestimi okvetnými lístkami; umiestnená je v hornej časti krížov, asi na úrovni ochlpenia genitálií, otvára sa dopredu. Základným princípom svadhistany je tvorivé rozmnožovanie bytia; jej zmyslovou funkciou je chuť; jej farbou oranžová.

OSHO: Zvuky pre sedem čakier 1. KOREŇOVÁ ČAKRA

Muladhara (sanskrit) je čakra, čakra koreňa, základná čakra. Symbolizuje ju lotos so štyrmi okvetnými lístkami. Je umiestnená medzi konečníkom a genitáliami, spojená s kostrčou, otvára sa smerom dolu. U muža sa otáča doprava, u ženy doľava. Základným princípom muladhary je telesná vôľa byť. Jej zmyslovou funkciou je čuch a farbou ohnivo červená.

:::film::: ADI ŠANKARA (životní příběh velkého indického světce)

Život a učení jednoho z největších duchovních učitelů Indie - Adi Šankary, zakladatele filosoficko-duchovního směru, který interpretoval učení indických véd ve smyslu absolutního monismu, nedvojnosti (advaita védánta). Podobně jako třeba u Ježíše nebo Buddhy, i zde sledujeme příběh duchovního učitele, který dosáhl takové moudrosti, že překročil vlastní náboženství (nebo jeho běžné lidské chápaní), aniž by se proti jeho základům někdy vymezoval.

Stránky

Top