Poznám len jedny Vianoce - naše slovenské!

Slovenské Vianoce - svetlo vianočného stromčeka, štedrovečerná atmosféra, vôňa kapustnice a tradičného kapra, hlahol kostolných zvonov, ktoré zvolávajú veriacich na polnočnú svätú omšu. To je tradícia - to sú typické atribúty našich slovenských Vianoc! Náš advent je časom pokoja a duchovnej prípravy na Vianoce.

Krátke zamyslenie nad podstatou „sviatku“ sv. Valentína

Dnešná skomercionalizovaná postmoderná doba prináša do nášho života množstvo liberálnych nezmyslov, ktorých podstatou je naháňanie ziskov obchodníkom a obchodným spoločnostiam. Vákuum v tržbách medzi Vianocami a Veľkou nocou sa snaží nahradiť zvýšenými tržbami skomercionalizovaný sviatok sv. Valentína, ktorý nemá žiadnu kresťanskú podstatu. Zneužitie legendy o svätom Valentínovi – starokresťanskom mučeníkovi z antických dôb panovania cisára Claudia II. patrí medzi to najohavnejšie, čo dokázali určité protikresťanské sily vo svoj prospech využiť. Katolícka a ani pravoslávna cirkev nevenovali a ani nevenujú pamiatke tohto svätca veľkú pozornosť.

Pangermanizmus a panhungarizmus nastupujú

V poslednom čase sme svedkami toho, že sa k slovu hlásia sily, ktorým ide o revíziu výsledkov druhej svetovej vojny. Bojovný pangermanizmus v podobe nacistického Nemecka a jeho verný spojenec iredentistický panhungarizmus utrpeli porážku, ktorá priniesla slobodu nielen utláčaným slovanským národom, ale aj Rumunom. Do popredia sa stále dostávajú sily, ktoré spochybňujú platnosť dekrétov prezidenta Beneša, ktoré boli spravodlivou odozvou na beštialitu nemeckých a maďarských síl, ktoré rozbíjali územnú integritu Československa a neskôr Slovenska. Tieto sily sa aktívne, ba často aj pomocou násilia a teroristických akcií proti Čechom a Slovákom v pohraničí, prezentovali pred rokom 1939. Spojenectvo sudetských Nemcov a horthyovského Maďarska s Hitlerom a jeho protislovanským zameraním jednoznačne poukazujú na to, kto bol, je a potenciálne aj bude agresorom v strednej Európe a v Karpatskej kotline.

Top