Mystériá, zasväcovanie a zasvätení

Tajné filozofické, vedecké a náboženské spoločenstvá existovali od dávnych čias. Združovali sa v nich duchovne rozvinutí ľudia s cieľom uchovať pradávne znalosti o povahe blízkeho aj vzdialeného vesmíru, o podstate duchovných a materiálnych svetov, o povahe všetkých vecí (vrátane človeka), o histórii a úspechoch civilizácií, ktoré kedysi existovali na planéte Zem a medzi ktoré patrila aj Atlantída.

Pozor na destruktivní kulty!

Mezi organizacemi, které se zabývají některou stránkou hraničních jevů se mohou zájemci setkat i s těmi, které namísto hledání začnou předkládat už hotové recepty na veškeré problémy a na všechny otázky mají připravené své odpovědi. Obsah jejich učení může představovat do jisté míry hotový systém, který svými četnými vazbami a souvislostmi s různými anomálními jevy, psychotronikou a léčitelství nevyjímaje, mohou přitahovat zájemce právě o tyto oblasti a těžit z jejich zájmu o poznání.

Stránky

Top