PROBLÉM ZVYŠOVÁNÍ LIDSKÉ ENERGIE SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE VI.

Prvním hodnotným výsledkem mých experimentů v tomto novém směru byl systém bezdrátové telegrafie, který jsem popsal ve dvou vědeckých přednáškách v únoru a březnu roku 1893. Na obr. c je ilustrován princip tohoto systému. V horní části je nakreslena elektrická soustava, jak jsem ji výše popsal, zatímco v dolní části je ilustrována mechanická analogie. Systém je v principu neobyčejně jednoduchý.

Naše bezpečnější energetická budoucnost - nenechme rozhodovat neinformované a hrabivce

Pište prosím panu Václavovi Moravcovi své žádosti, dotazy, připomínky a třeba i podněty pro odstartování životně důležitých veřejných diskuzi o nových, zcela čistých, mnohem bezpečnějších a zároveň opravdu levných vodíkových technologiích v energetice o kterých jsem vám všem nedávno dosti podrobně napsal a znovu připojuji další stručný výtah. Je ale velkou neznámou, jestli o nich alespoň něco ví i ministeřští plánovači příští tváře naší energetiky za mnoho stovek miliard z našich daní. Jestli totiž při takové přímé otázce p. Moravce na tyto nové technologie nedopadne odpovědný energetický náměstek pan Hůner, nebo někdo jiný z ministerstva průmyslu a obchodu stejně jako onehdá pani poslankyně za zelené Kateřina Jaques, která po přímé otázce v pořadu Jana Krause, co to je biomasa, jen zalapala po vzduchu.

PROBLÉM ZVYŠOVÁNÍ LIDSKÉ ENERGIE SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE V.

Když jsem začal tento problém hlouběji zkoumat, uvědomil jsem si, že k získání uspokojivých výsledků je nutné zvolit metody radikálně odlišné od těch, které byly v té době známé. Větrný mlýn, sluneční motor, motor poháněný zemským teplem, všechny tyto stroje měly při využívání energie svá omezení. Musel být objeven nějaký jiný způsob, který by nám umožnil využít více tepelné energie. V okolním médiu je dost tepelné energie, ale pouze malá část této energie se dala využít k pohonu strojů známými způsoby. Kromě toho, konvenční procesy získávání tepelné energie byly pomalé. Řešením problému tedy bylo objevení nějaké nové metody, která by umožnila získat více tepelné energie z okolního média a současně tuto energii získat rychle.

Otevřený dopis Dr. Stevena Greera prezidentu Obamovi

Vážený prezidente Obamo,
Od poloviny 50. let fungují utajované projekty, spojené s mimozemskými záležitostmi, které jsou mimo ústavní dohled a kontrolu prezidenta a Kongresu. Toto představuje vážnou a pokračující hrozbu národní bezpečnosti USA a ohrožuje globální bezpečnost a mír. Důsledky této věci jsou takové, že žádný aspekt života na Zemi nebude tímto odhalením nedotčený. Jsme si silně vědomi, že tato věc je velmi ožehavá a trpí velkým společenským zostouzením ze strany jistých elitních kruhů a médií hlavního proudu. Ve skutečnosti je utajování této věci částečně udržováno pečlivě řízenou řadou psychologických nástrojů včetně výsměchu, vyvolávání strachu, hrozbami a dezinformacemi, které téměř znemožňují, aby nějaká veřejná osoba otevřeně mluvila o této záležitosti.

Stránky

Top