Magické stvorenia stredovekého sveta

Bazilišek môže vyzerať ako obrovský jedovatý had alebo ako tvor telom podobný hadovi, s hlavou, krídlami a končatinami kohúta. Tento hrôzostrašný tvor je známy tým, že svoje obete dokáže zabiť už pohľadom.

FAKTY X: Čo ukrýva tajomný poľský hrad Krzyztopor?

Na juhovýchode Poľska v mestečku Ujazd leží teraz už zrúcanina azda najtajomnejšieho hradu celej Európy – Krzyztopor. Hrad bol dokončený v roku 1644, a jeho vzhľad sa absolútne vymykal vtedajším architektonickým zásadám a zvyklostiam. Základným princípom jeho stavby bol totiž čas – akási obrovská alegória času. A práve preto si množstvo ľudí myslelo, že tam bol alebo stále ešte je ukrytý akýsi stroj času. Čo je pravdy na tejto legende?

Magické chvenie a zázračné zaklínadlá V.

Ako sme videli, okrem neodolateľnej príťažlivosti si poklady zachovávajú akúsi ochrannú silu, ktorá ich bráni, a zároveň hľadača vyzýva, aby ich dobyl. Nie nadarmo sa v početných legendách stretávame s nečistými silami, démonmi, obrami, drakmi, obrovskými čiernymi psami s plamenným jazykom, ktoré poklady strážia a kliatba zase postihne každého, kto objavil nejakú skrýšu. Človek, ktorý sa vybral hľadať dávno stratené a prekliate poklady preto používal ku svojej ochrane pred démonmi rozličné posvätné predmety a amulety. Medzi ne patrila hromničná sviečka, vetvička palmy, posvätené uhlie na zapálenie svetla z kostola, loretánsky zvonček, posvätená voda, krieda, myrha alebo kadidlo, podobne ako aj nôž, ktorým (pozor!) dovtedy nikto chlieb nekrájal.

Magické chvenie a zázračné zaklínadlá IV.

Príbehy, ktoré sa podobajú na dramatické rozprávania o hľadaní pokladov v Tatrách sa viažu aj k impozantnej prírodnej pevnosti s baštami brál v horách uzavretých medzi stredným Hronom a Ipľom - k Sitnu. Jeho meno ostáva aj pre dnešok rébusom s trochu zlovestným akcentom. Očovský rodák a polyhistor Matej Bel (1684-1749) vo svojom monumentálnom diele „Historické a zemepisné poznatky o novom Uhorsku“ udáva, že jeho slovenský názov zodpovedá významu dnešného slova „peklo“. Dokladá to aj preklínaním „Do Sitna s tebou!“ a odvodzuje ho od mena „Satan“, „Satanová“, alebo od akéhosi strašného väzenia na tamojšom hrade, ktoré sa naozaj podobá na pochmúrne miesto ľudského súženia.

Stránky

Top