Rudolf Steiner: Z KRONIKY AKAŠA

Z obyčajných dejín sa môže človek poučiť len o malej časti toho, čo ľudstvo prežilo v prehistorických dobách. Dejepis vrhá svetlo len na niekoľko málo tisícročí. Obmedzené je i to, o čom nás môže poučiť archeológia, paleontológia či geológia. A k tejto ohraničenosti ešte pristupuje nespoľahlivosť všetkého, čo je založené na vonkajších dôkazoch. Stačí sa zamyslieť nad tým, ako sa pozmenil obraz tej či onej, ani nie veľmi dávnej udalosti či národa, keď boli objavené nové historické svedectvá.

Z KOHO JSME VZNIKLI? časť siedma

Po ještě větším zhuštění těl lidí podobných přízrakům se objevili raní Lemuřané se vzrůstem okolo 20 metrů, kteří byli čtyřrucí a měli dva obličeje. Dvě ruce vpředu obhospodařovaly dvě oči, které viděly ve fyzickém světě a dvě ruce vzadu oko, které vidělo ve světě jemném. Raní Lemuřané už nemohli procházet skrze stěny, ale s pomocí čtyř rukou mohli provádět aktivní činy ve fyzickém světě.

Z KOHO JSME VZNIKLI? časť šiesta

Všichni dobře znají pojem karmy, tj. jakýchsi „stop", otisků, které zůstávají v duchu z minulých životů. Duch, procházející pozemskou etapu života ve fyzickém světě, se může zdokonalovat, ale může i degradovat. Dobré myšlenky, úspěchy vědy a vynálezy zdokonalují ducha a zlé myšlenky, pýcha a nečinnost vedou k degradaci. Tím se člověk odlišuje od zvířat, jeho myšlenkový aparát je povolán ke zdokonalování ducha (vkládat do něj co nejvíce tvořivých informací) a tím i ke zdokonalování formy života v jemném světě. Jinými slovy řečeno, člověk je fyzické dítě života v jemném světě, je povolán přes fyzický svět napomáhat progresu ve světě jemném. Proto byl stvořen.

Stránky

Top