VEDECKÁ MÁNIA O KONCI SVETA

Správa o konci sveta si veľmi rýchlo získala pozornosť. Jej nová podoba, odetá v prijateľnom klišé sa teší podpore mnohých uznávaných vedeckých kruhov. Na rozdiel od ostatných správ o konci sveta, táto sa považuje za vedecky podloženú. Vedeckí zástancovia teórie súdneho dňa za skrývajú za maskou jasných dôkazov predpovedaných pohrôm. Priviedli dôverčivú verejnosť k absolútnej viere a prijatiu týchto fantázií. Ak by bola podobná správa súčasťou duchovného učenia, jeho prívrženci by mali pravdepodobne dôvod obrátiť sa k Bohu v prípravách na očakávané posledné dni.

Budúcnosť ľudí – stať sa biologickými robotmi pre Anunnaki

Viackrát som už pojednával o skutočnosti, ako sú Anunnaki oddelení od našej Zeme. Spôsobili si to sami. Keď zo Zeme utiekli a ukryli sa, nevedomky sa chytili do pasce. Hoci Anunnaki elita nie je limitovaná priestorom, nechtiac sa uväznila v čase. Zjednodušene povedané, zachytili sa v tom, čo chápeme pod pojmom „Minulosť“. Táto „Minulosť“ sa, v predstave časopriestoru odlišuje od chronologickej minulosti, v ktorej by, podľa predstáv niektorých, bolo možné, cestovať tam a späť. Inými slovami, minulosť, ktorú Anunnaki elita v súčasnosti obýva, nie je možné dosiahnuť z tejto dimenzie.

Galaktická politika a niektoré pozemské súvislosti (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť VII.)

Bytosti založené na vodíku a kyslíku - Andromedánska rada - Povznesenie - Dogoni - Európske kráľovské rodiny - Reptiliáni - Heinz 57 - Filadelfský experiment - Planéta X (Nibiru) - Línia Enki - Ilumináti - Projekt Disclosure - Stephen Greer - Galaktická spolupráca
Bytosti založené na vodíku sa cítia byť ohrozené kyslíkovými formami života, pretože tieto kyslíkové formy majú omnoho rýchlejší rytmus. Vodíkové formy môžu cestovať len v rýchlostiach blížiacich sa rýchlosti svetla. Nemôžu ju prekročiť. Kyslíkové formy môžu dosiahnuť štvornásobok rýchlosti svetla. Vodíkové formy sú omnoho menšie, pomalšie, a pre väčší počet vhodných biosfér, početnejšie. Medzi formami dýchajúcimi vodík a kyslík existujú obchodné styky. Ale v minulosti prebehli medzi týmito dvoma civilizáciami veľmi katastrofálne vojny.

Po éru Atlantídy a Lemúrie (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť VI.)

Redakčná poznámka: Teraz nasleduje druhá časť záverečnej prednášky Alexa Colliera pred jeho „odchodom do dôchodku“ z prednášania o UFO v roku 2002. Dosiaľ nebola zverejnená. Obsahuje informácie z jeho Andromédskych mimozemských kontaktov, týkajúcich sa galaktickej histórie. Pri príprave druhého prepísaného dielu sme zistili, že 45 minút z Alexovej prednášky z DVD nahrávky záhadne zmizlo. Chýbalo mnoho dôležitých informácií o histórii niekoľkých mimozemských rás. Keď šéfredaktor túto chybu 2. januára 2008 objavil, Teri Callaghan bola taká láskavá a tých 45 minút pre toto vydanie Exopolitics Journal prepísala. Vzhľadom k dôležitosti chýbajúceho materiálu, by neboli od veci ani špekulácie, že jedna z mimozemských rás, kritizovaná v týchto chýbajúcich 45 minútach, nechcela, aby bol tento materiál zverejnený. Chýbajúci materiál zahŕňa všetko, čo nasleduje až po ďalšiu redakčnú poznámku. Pokúsili sme sa prepísať túto prezentáciu čo najpresnejšie.

Stránky

Top