Pythagorova škola mystérií, časť I.

Skutočnosť, že spoločnosť Pythagorejcov bola mysterijná škola, potvrdil už Herodotos. Bol názoru, že Pythagorova múdrosť sa opierala o egyptské mystériá. Avšak pri porovnaní Pythagorovho učenia s učením egyptských mystérií nám padnú do oka veľké rozdiely: obrazy a hieroglyfy, mýty a postavy bohov, pyramídy, sfinga a ostatné veľké symboly boli tie, v ktorých sa ukrývali kľúče učenia mystéria.

Matematika je zrejme náš najdokonalejší jazyk

Logické myslenie sa dá trénovať, no základ, s ktorým ste sa narodili, už nezmeníte, tvrdí Jakub Bahyl, ktorý získal striebro na majstrovstvách sveta v logických úlohách. Einsteinovu hádanku, jednu z najpopulárnejších logických úloh, dokážu vyriešiť len dve percentá ľudí...

Stáva sa ti to? 2

"Ak môže mozog naozaj rozoznať čas, a ak sa mozog zapája do maticovania významov v snahe rozoznať zákonitosť, ako potom môžeme zistiť, či je „výzva času“ číra náhoda, či je to udalosť daná Zákonom Naozaj Veľkých Čísel, alebo niečo zázračnejšie? Pamätajte si, že podľa tohto zákona, ak je dostatočne veľká vzorka ľudí alebo predmetov, môže sa stať čokoľvek."

Stránky

Top