Žijeme v Matrixe?

Ako vieme, že v Číne naozaj panuje nedemokratický režim, klokany žijú iba v Austrálii, šiíti v Iraku prichádzajú neprestajne do konfliktu so sunnitmi a Putin poškuľuje po svetoznámej gymnastke? Podľa čoho usudzujeme, že biopotraviny sú zdravé a dolár v pomere k našej mene za posledného pol roka klesol? Pretože to vieme z médií. Je však svet, ktorý nám ukazujú médiá, skutočný?

Stránky

Top