TAJEMSTVÍ VNITŘNÍHO VIDĚNÍ (2)

UPOZORNĚNÍ: REALIZACE PRAKTICKÝCH CVIČENÍ UVÁDĚNÝCH AUTORKOU, JE NA VLASTNÍ RIZIKO. "Podle mých pozorování lze pomocí určitých meditačních a dechových technik docílit, že hypofýza začne vibrovat a vyzařovat zlaté aurické světlo (nebo růžové, pokud je osoba zamilovaná). Tato vibrace a zlaté světlo zvýší množství světla, které přichází do oblasti talamu. Vnitřním zrakem pozoruji, jak se toto aurické světlo klene nad spodní částí corpus callosum a míří do epifýzy (šišinky mozkové), která slouží jako detektor pro vnitřní vidění."

TAJEMSTVÍ VNITŘNÍHO VIDĚNÍ (1)

Má první zkušenost s vnitřním viděním byla tato: jednou ráno jsem ležela a pozorovala strukturu svalů a kostí na šíji mého muže, který spal vedle mě. Pomyslela jsme si, že to, jak jsou svaly připojeny ke krčnímu obratli, je úžasně zajímavé. Náhle jsem si uvědomila, co dělám, a rychle jsem pozorování přerušila. Po nějakou dobu jsem se do této úrovně reality nevrátila a říkala jsem si, že jsem si to všechno vymyslela. Jistě uhodnete, že se to opakovalo. Začala jsem vidět do svých klientů. Nejdříve jsem byla vyvedená z rovnováhy, ale vnitřní vidění přetrvávalo - a bylo v souladu s ostatními informacemi, které jsem získala buď přímo od pacientů, nebo od jejich lékařů.

FAKTY X: Nevysvetliteľná teleportácia

Časopriestorové premiestnenia, ktoré poznáme najmä zo sci-fi filmov, sa už mohli uskutočniť aj v reálnom svete. Dôkazom toho má byť viacero nevysvetliteľných teleportácií, ktoré sa odohrávali na mnohých miestach našej planéty. Jednou z najznámejších a najviac diskutovaných teleportácií je prípad doktora Geralda Vidala a jeho manželky Raffy. Ako sa premiestnili v čase a v priestore o tisíce kilometrov bez toho, aby o tom vedeli?

ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ, PŘIZNÁVAJÍ NĚKTEŘÍ VĚDCI!

„Kdož ví, zda není život umíráním a smrt životem?“
Euripidés

Život je krásný, o tom nelze pochybovat, nicméně je krátký, protože všechna pozemská stvoření podléhají nevyhnutelnému konci, tedy smrti, která je tu s námi odnepaměti. Tajemství smrti je srovnatelné se záhadou vesmíru, neboť v obou dvou případech mluvíme o jednom a totéž; o nekonečnosti z níž vyvstala zásadní otázka: „Co je příčinou veškerého života, který zčistajasna vypukne, aby během krátké chvíle vyprchal?“

Stránky

Top