Vážme si samých seba

Posledné dni, v súvislosti s blížiacim sa referendom, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. septembra, počúvam a čítam rôzne analýzy rôznych analytikov a politológov, ktorí nás presviedčajú o tom, že referendum bude aj tak neúspešné, lebo vyjadriť svoj názor príde málo Slovákov, a že financie vynaložené na toto referendum sú zbytočne vyhodené peniaze.

Bratislava nie je Slovensko

V augustovom vydaní mesačníka Extra plus je zverejnený rozhovor s predsedom Slovenského Hnutia Obrody Róbertom Švecom. My vám ho prinášame v plnom znení.
Slovenské Hnutie Obrody (SHO) je občianske združenie, ktoré sa snaží prebúdzať a prehlbovať národné povedomie a vlastenectvo Slovákov. Na jeho čele stojí mladý, vyštudovaný politológ z Nitry – Róbert Švec. Pre Slovensko je dobrým znamením, že popri občianskych združeniach rozličných modrých a svetoobčianskych farieb existuje a činí sa aj takéto, zväčša mladé spoločenstvo inteligentných ľudí so samostatným názorom na problémy nášho národa a sveta, v ktorom žijeme. Róbertovi Švecovi sme položili niekoľko otázok.

Top