Technologicky vyspělé civilizace existovaly už před dávnou dobou! (+VIDEO)

V květnu 2017 publikoval profesor Jason Thomas Wright z katedry astronomie & astrofyziky a centra pro exoplanety a osídlené světy na státní univerzitě v Pensylvánii (Department of Astronomy & Astrophysics and Center for Exoplanets and Habitable Worldsin Pennsylvania State University) svou novou vědeckou práci. Dokument se zabývá existencí starých, zaniklých civilizací na vysoké technologické úrovni v naší sluneční soustavě a na Zemi. Nazývá se „Prior Indigenous Technological Species“ (dřívější původní technologické druhy).

Nejvyšší vládci starověkého Egypta byli mimozemšťané

Ing. Peter Bruchmann: Při hledání pozůstalých technických informací na kamenných sděleních od Egypťanů a očividně vysoce rozvinutých národů starověké „Mezopotámie“ se člověk již přibližně sto let neustále setkává s platnými katalogizovanými hieroglyfy, válečkovými pečetěmi, malbami a reliéfy zvěčněnými do kamene. Autory jsou několik tisíciletí zaniklí tvůrci. Čím déle jsou tato již desetiletí rozšiřované úředně-kompetentní vylíčení egyptské prehistorie vědecky nezměněny, tím více se tyto úředně-kompetentní posudky uznávají jako neměnitelné skutečnosti, které se nemusejí znovu „prozkoumat“.

LANOOVE PRAVDY 15: Bohovia, archanjeli, anjeli – alebo mimozemšťania?

Začalo to, keď ako chlapec čítal v Biblii o Bohu. Bol zmätený, pretože niektoré pasáže pojednávali o Bohu, ktorý potreboval na presun z bodu A do bodu B vozidlo – ako to?! Boh je predsa všadeprítomný, rozhodne sa nepotrebuje niekam dopravovať! Däniken to vysvetľuje zlým prekladom a jedným dychom dodáva, že omyl vznikol nie z hlúposti dávnych prekladateľov, ale z nedostatočnej úrovne vývoja civilizácie tej doby. Cez túto paradigmu dávni svedkovia nazerali na to čo zažívali, či interpretovali sprostredkované príbehy iných ako najlepšie vedeli. Ani sa im nesnívalo o lietaní, natož o kozmických letoch a to mohlo výrazne skresliť starobylé záznamy skutočných udalostí!

Stránky

Top