Tajná válka Británie v Antarktidě

AKTUALIZÁCIA | Na konci 2. světové války
Británie vyslala tajnou misi,
aby prozkoumala anomální aktivity nedaleko tajné základny
v Zemi královny Maud na východě Antarktidy
a vyhledala a zničila podzemní nacistický ráj...

Dnes a zítra

Neuvěřitelné množství informací týkajících se současného stavu lidstva jeho blízké budoucnosti se na nás valí z internetu i časopisů. Následující pojednání si klade za cíl přinést určité komplexní shrnutí, případně několik nových podnětů. Pro lepší pochopení je vhodné začít obecnými úvahami o dvou základních principech, které umožní lepší vhled do poměrně složitého propletence logických úvah.

Stránky

Top