Záhadná spojitosť medzi geofyzikou, architektúrou a biomedicínou I.

Od dávnych dôb po modernú dobu experimentoval človek s rôznymi architektonickými prístupmi vzhľadom k príslušnému obdobiu, špecifickým funkciám a svojej vlastnej úrovni vedomia. V súčasnej dobe, napriek celkovému technologickému pokroku a nástrojom v našich rukách, zostáva stále veľa nezodpovedaných otázok v súvislosti s použitím a účelom starobylých chrámov a megalitických monumentov.

Nassimova teória už popisuje celý atóm (rozšírenie holografického modelu hmotnosti)

Nassim Haramien komentoval na poslednom "Live with Nassim" virtuálnom evente dostupnom pre členov Delegátneho programu ›› Akadémie Rezonancia svoj nový objav s Dr. Amirou Val Bakerovou týkajúci sa štruktúry elektrónu. Podarilo sa mu rozšíriť jeho holografický model hmotnosti aj na elektrón a tak matematicky predpokladať hmotnosť elektrónu, ktorá je s 99,9999998% totožná s experimentálne nameranou hodnotou, čo je znova väčšia presnosť akú dosahuje štandardný fyzikálny model, plný arbitrárne pridaných konštánt a korekčných faktorov.

Stránky

Top