Pozrite sa, či je váš obchod v poriadku

"Portál začal fungovať. Je v maximálnej miere prístupný všetkým organizáciám a občanom, ktorí sa môžu presvedčiť o kontrolách v obchodoch a u výrobcov v danej lokalite. Na portáli uvádzame aj kontroly, to čo bolo požadované, aby sme aj pochválili subjekt bez zistených nedostatkov, nielen oznámili ten s nedostatkami."

Sever Slovenska je zdravší ako juh

Chcete vedieť, v akom prostredí bývate, aké škodliviny alebo priaznivé látky môže obsahovať podzemná voda či pôda vo vašom okolí? Alebo aká je relatívna úmrtnosť na onkologické a srdcovo-cievne choroby vo vašom meste či obci? Jednotlivci i obce, ktoré chcú o tom informovať svojich obyvateľov, to môžu zistiť cez mapy, ktoré vypracoval Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v rámci projektu spolufinancovaného z EÚ o vplyve geologickej zložky životného prostredia na zdravie obyvateľov. www.geology.sk/geohealth

Stránky

Top