Matica čaká na zmenu

„Dnes je Matica slovenská uzavretá do seba, národu a najmä mladým Slovákom sa stratila v hmlách neviditeľnosti a z toho plynúcej nepotrebnosti. Prišiel teda čas, aby sme Maticu obrodili po každej stránke, a to duchovne i hmotne. Pod nový matičný plášť musíme priviesť najmä mladých, Matica sa musí stať alternatívou pre tých, ktorí sa bez nej pripoja k mase konzumentov sladkastých ponúk moderného sveta. Ktorí sa stanú ľuďmi bez koreňov a bez cieľov, kôpkou otrockých koží. Inej cesty niet, len otvoriť Maticu pre všetkých. Potvrdením jej osožnosti v týchto rokoch nemôže byť nič iné ako stotisícová členská základňa.“

Top