Proroctvá o Európe - z knihovien palmových listov: MATKA ZEM SA BRÁNI (2017-2049)

Od roku 2017 bude situácia o niečo kľudnejšia, ale iba zdanlivo. Začnú sa totiž objavovať nové problémy. Bezprostredné nebezpečenstvo vojny bude síce zažehnané, ale akútnou hrozbou sa stane rýchlo sa meniaca klíma. Priemerné ročné teploty budú naďalej stúpať. Golfský prúd, ktorý prináša miliardy ton tropických vôd k severným oblastiam, začne strácať na sile a zmení svoj smer. To bude spôsobené hlavne tým, že sa do Atlantického oceánu dostane ohromné množstvo sladkej vody - ako z topiacich sa ľadovcov, tak aj z ľadového príkrovu polárnych oblastí. V dôsledku tohto klimatického procesu bude juh USA postihnutý katastrofálnym suchom, zatiaľ čo niektoré oblasti v Číne začnú sužovať extrémne záplavy. Škandinávia sa premení na ľadovú púšť, zatiaľ čo prímorské štáty ako Holandsko a Bangladéš budú ohrozované stúpajúcou morskou hladinou. Milióny hladujúcich utečencov budú opúšťať svoje domovy a hľadať azyl v bohatších štátoch. K týmto udalostiam dôjde podľa západného kalendára v rokoch 2029 až 2034.

Top