Luna Cognita: APOLLO PROGRAM (NASA anomálie IV.)

Po pozitívnych reakciách na moju prvú video kompiláciu "NASA Alien Anomalies" som sa rozhodol predstaviť niektoré z mojich ďalších obľúbených videí a fotografií, ktoré som počas rokov výskumov a vyšetrovania tejto najmohutnejšej „cover-up“ (zastieracej) akcie nazhromaždil. Dúfam, že v tomto videu uvidíte dôkazy, ktorých ste si neboli vedomí, zahrnul som do neho menej medializované (aj keď podľa môjho názoru veľmi pôsobivé) obrázky.

Stránky

Top