Služby katastra jednoducho a rýchlo

Existujú úrady ktoré navštevujeme často a potom také ktoré možno iba niekoľko krát za život. Medzi tie druhé patrí pre väčšinu ľudí aj kataster nehnuteľností. Je to z toho dôvodu že na tomto úrade sa riešia veci spojené s nehnuteľnosťami. Či už sa jedná o kúpu alebo predaj bytu, domu alebo pozemku, prípadne o iné vlastnícke vzťahy.

Geodetické služby pre profesionálov

Geodetické služby nevyužívame často ale ak už je to potrebné tak častokrát sa nevieme v problematike rýchlo a dostatočne zorientovať. Štandardne potrebujeme geodeta v prípadoch keď robíme nejaké úkony s nehnuteľnosťami.

Stránky

Top