Rosetská záhada: „Títo ľudia umreli na starobu“

Kniha Výnimoční od autora Malcolm Gladwell-a je rozprávaním o úspechu, ktorého hrdinami sú právnici, vrcholoví športovci, softvéroví magnáti, ale aj dvanásťročná školáčka či hyperinteligentný farmár, ktorý nikdy nedoštudoval. Mozaikou príbehov Gladwell postupne narúša mýtus individuálnej zásluhy, inteligencie a ambícií ako predpokladov úspechu a odvracia pohľad od úspešných a výnimočných na ich okolie. Či sa človek stane hviezdou, vrcholovým športovcom alebo úspešným podnikateľom, závisí aj od toho, kedy a kde sa narodí, aké má rodinné zázemie, či bude mať možnosť tvrdo a dostatočne dlho pracovať a aké dedičstvo preberá z kultúry, v ktorej žije.

Péter Müller: KNIHA VEŠTIEB

Kniha I-Ťing je ako múdry radca. Radí ale nenúti. Názov kniha veštieb nie je celkom správny preklad. Dalo by sa to voľne preložiť ako kniha radca. I-Ťing neveští nič dopredu. Len poradí, aký by bol správny krok. Každý by si povedal, že je to nemožné. Dnešná veda ale zastáva názor, že vesmír je inteligentná sieť. Ak zmeníme smer čo len jediného fotónu, jeho dvojča urobí to isté v tom istom čase. Je to zázrak stvorenia. Ak vykonáme niečo v tomto okamihu, meníme tým nie len svoj osud, ale aj osud celého vesmíru. Kniha teda radí na tom princípe, že nie náhodou sme tu a nie náhodou sa dejú s nami určité udalosti. Vždy sa nám snaží niekto pomôcť. Tu dostávame túto pomoc do vlastných rúk ako kormidlo našej lode. Teraz je už na nás, ako ju budeme navigovať.

Slovenské dejiny I.

Ako všetky doterajšie práce prof. Kučeru, aj táto sa vyznačuje brilantným štýlom a vybrúsenosťou myšlienok, sformovaných do úhľadných celkov. Uviedol všetky smery ktoré sa dotýkajú spracovania slovenských dejín, včítane ich zástancov. nemohol obísť F. V. Sasinka ako slovenského „Palackého“. Nik ako on sa húževnato nepustil do spracovania našich dejín v tých časoch rastúceho maďarského útlaku. Bol stúpencom názorov a tvrdení P.J.Šafárika. Ten aj keď sa mu nedostalo času dotiahnuť svoje Starožitnosti, napísal o tom veľa. Sasinka to neodradilo a pouvádzal dostatok argumentov namiesto neho. Žiaľ, Sasinek už tiež nestačil tieto časopisecké boje s maďarskými historikmi zoštylizovať do samostatného diela. Dokonca ani časopis Cyril a Metod, v ktorom publikoval, nie je ani v Bratislave, ani v Martine, donedávna nebol ani v Košiciach k dispozícii. (Július Mati)

OUT OF THE BLUE - Z čista jasna: Konečné vyšetřování fenoménu UFO (titulky CZ)

Dokument "Out of the Blue" odhaluje prostřednictvím množství rozhovorů s členy vědecké komunity, očitými svědky, astronauty a skutečně vysoce postavenými vojenskými a vládními zaměstnanci fakt, že řada neidentifikovaných létajících objektů je s největší pravděpodobností mimozemského původu a že k zakrytí fenoménu UFO široké veřejnosti jsou velmi často používány praktiky utajování a zesměšňování. Tento dokument, který vás naprosto pohltí, obsahuje unikátní obrazové záznamy a fotografie doplněné o překvapující výpovědi očitých svědků. Jeho záměrem není jen dále přiživovat celosvětovou fascinaci fenoménem UFO, nýbrž i poodhalit mýty, teorie i zastírací pokusy nejvyšších míst, aby se pokusil zjistit, co skutečně je "tam venku"...

Stránky

Top