Tajemství dávných léčitelů 2: STAROVĚKÝ ŘÍM

Věčná je lidská touha po souladu se silami přírody, věčném životě, po kráse a vnitřní harmonii. A voda je zdrojem veškerého života. Staří Římané dobře znali její zázračnou moc. Ta touha je tak stará jako lidstvo samo - touha po souladu se silami přírody, věčném životě, po kráse a vnitřní harmonii. Voda je zdrojem veškerého života. Římané uměli s vodou zacházet přímo geniálně. Objevili a využívali její léčivé schopnosti.

Létající objekty ve starověkém Římě?

Libor Čermák | Je možné, aby se lidé ze starověkého Říma setkávali s neidentifikovatelnými létajícími objekty? Dělo se tak v průběhu celé historie a ani Řím není výjimkou. Během té doby, co se zabývám archeoastronautikou, jsem nalezl celou řadu odkazů, že i ve starověkém Římě a jeho okolí se mohly vyskytovat neznámé létající objekty. Zde jsem vybral ty, podle mého názoru nejznámější případy odkazující na to, že se na tomto nebi cosi možná skutečně dělo.

SLAVNÉ DNY: Den, kdy Caesar překročil Rubikon (10.1.)

Gaius Julius Caesar (100-44 př.n.l.) byl možná nejslavnější panovník starověku. Jeho vláda nad Římskou říší de facto ukončila téměř 500 let republiky a její striktní „demokratické“ dělení moci mezi víc lidí ve státě. A začala epochu samovládců - císařů, která vydržela dalších 500 let až do zániku říše (oficiálně se však uvádí, že éra císařství začíná až s jeho adoptivním synem Oktaviánem). Zajímavostí je, že dnešní výslovnost příjmení „cézar“ vznikla až ve středověku, původně se vyslovovalo „kaisar“.

Top