2008 - rok, kedy sa dokázala nesprávnosť teórie o globálnom otepľovaní v dôsledku ľudskej činnosti

Za najdôležitejšiu historku roku 2008 možno pokojne prehlásiť dôkazy, ktorými sa vyvrátili tvrdenia, vyvolávajúce v populácii paniku kvôli globálnemu otepľovaniu v dôsledku ľudskej činnosti. Práve v čase, keď politici v Amerike a v Európe schvaľujú hádam najdrahšie a najškodlivejšie opatrenia, aké sa kedy navrhli, na boj proti tejto údajnej hrozbe, príliv sa zrazu obrátil na základe troch významných skutočností.

Dvetisíc osem

V proroctvách uverejňovaných na nete sa rok 2008 nevyskytuje až tak často, ako rok 2012. Keď som sa pred niekoľkými rokmi stretol s informáciou, aký významný pre ľudstvo bude tento rok, pravdu povediac, venoval som jej pozornosť iba chvíľu. Dnes už sú udalosti omnoho rukolapnejšie a kto aspoň trochu sleduje, čo sa deje, mi dá za pravdu. Politika ako obraz toho, čo dovolíme, aby sa na planéte dialo, zrejme speje k svojmu absolutóriu. Ak má Moc nejaké maximum, tak je ním logicky Absolútna moc. To, že sa zároveň jedná o absolútne minimum slobody sa zrejme podľa svetových plánovačov máme začať presviedčať už čoskoro. Je škoda, že sa omnoho skôr plnia katastrofické sci-fi romány, než krásne vízie svetlých Duší, o ktoré na Zemi nebola núdza. Mal ich však kto nasledovať? Pokúšať sa tu o krátky sumár dejín ľudstva je márne, nemenej náročné je však určite ľudské dejiny pochopiť, no času, zdá sa, nie je nazvyš...

Top