Editoriál: NECH SVETLO ZNIE...

✔ Logo portálu CEZ OKNO symbolizuje Zem
✔ Minimálne 4x ročne prinesieme bohatý nepolitický spravodajský blok o tom, že sa niečo deje
✔ Rozhovory a reportáže dokumentujúce hodnotné Myšlienky, Podujatia i Miesta
✔ Bez geopolitiky a konšpirácií
✔ S dôrazom na Duchovno
✔ Pozývame Tvorcov ochotných podporiť tento nekomerčný projekt svojou Energiou a Talentom

14. marec 2012: Oslavy vzniku slovenskej štátnosti

Každý národ si pripomína svoje veľké dni. Veľké národy rovnako, ako aj malé národy oslavujú svoje sviatky a výročia. Najvýznamnejším medzníkom každého národa, ktorému nebolo odopreté právo na sebaurčenie je bezpochyby deň vzniku vlastného štátu. V tento veľký národný deň, zväčša zároveň štátny sviatok, prebiehajú v krajine oslavy a oficiálne spomienkové podujatia.

10. NITRIANSKE ČAJOVÉ DNI 25.- 27. november 2010

Čajovňa dobrých ľudí a Bonsai centrum Nitra Vás srdečne pozývajú na Putovanie k prvopočiatkom čaju - s Alenkou a Vladimírom Ondejčíkovými

Vstup voľný!

OCHUTNÁVKY ZDARMA!
ZĽAVY NA ČAJE A ČAJOVÚ KERAMIKU!
ŠPECIÁLNE ZĽAVY NA RELAXAČNÚ HUDBU!
UVÁDZACIE CENY NA NOVÉ POLODRAHOKAMY Z BRAZÍLIE!

Stránky

Top