Tajemné legendy kmene Zuni a záhadný Kaňon Chaco

Je jisté, že mýty a legendy o příchodu "bohů z nebes" se nenachází jen u kultur amerického kontinentu, ale že tyto prvky spojují více národů světa – a že existuje něco, co nedokážeme dosud vysvětlit: paměť lidstva zaznamenaná stovkami různých způsobů, tvořící jeden celek – a dokumentující v podstatě stále jedno a totéž: v dávné minulosti sestoupily na zem neznámé bytosti z hvězd. Nelze zatím vysvětlit i fakt, že původní obyvatelé Ameriky věděli, že jsme součástí spirálové Galaxie. Proto nacházíme na skalách po celé Americe tak často vyryté tajemné spirály všech velikostí.

Indiánský kmen Anasaziové – velká záhada

Libor Čermák | Na území dnešních Spojených států Amerických žil před 1000 lety národ, který udivuje dodnes svým uměním. A přesto o něm víme dost málo. Ale v posledních letech se povědomí o tomto záhadném lidu začíná pozvolna zvětšovat, a tak jsem se pokusil o něm zjistit co nejvíc, a to z pohledu záhadologa. Anasaziové se zřejmě vyvinuli z původních primitivních lidí obývající zdejší kraje. Ale kolem 10.-11. století se zde na území dnešních amerických států tzv. „Čtyř rohů“, tedy Nového Mexika, Colorada, Arizony a Utahu vyrostla z ničeho nic kultura, která se tak vzmohla, že vybudovala stavby, nad kterými přímo žasneme. Na přelomu 12.-13. století však stejně záhadně tento kraj opustila. Dosud nebylo úplně vysvětleno, co se nimi vlastně stalo. Podle některých hypotéz jsou to předkové dnešních kmenů Hopiů a Zuniů.

Top