I. Astromedicína versus vedecká medicína 9. časť + STRELEC

Motto: "Kozmos je žijúce absolútno - možno si ho predstaviť ako organizmus a substanciu Boha Stvoriteľa (nie toho „kostolného“) spolu s hviezdnym systémom... Slnko je srdce -energia a táto prúdi nielen celým Vesmírom, ale sa prenáša na všetko živé na Zemi, teda aj do ľudského tela... („... na Jeho obraz sme boli stvorení...“), má vplyv na naše vedomie a vitalitu... Mesiac je veľkým nervovým centrom, od ktorého sa na veky chvejeme - riadi naše počatie a narodenie, city a hlboké vrstvy psychiky. Ktorí lekári dnes poznajú moc, ktorú nad nami majú planéty?!"

PRAŽSKÝ ORLOJ ODMERIAVA ČAS APOKALYPSY

"Je jasné, že tento způsob měření času je ďáblovým vynálezem, díky němuž může obnovovat každých dvaapadesát let jejich podřízenost, pod hrozbou blížícího se konce světa a jejich víry v to, že on prodlužuje čas a dává jim ho darem, čimž umožňuje světu pokračovat."
Páter Bernardino Sahaguno: Codex Florentinus, 1576
Na počiatku môjho bádania nad pražským orlojom stála spomienka na jeden neskorý večer na jar roku 1990. Pred odchodom nočného vlaku som sa v drobných kvapkách dažďa ešte raz preplietal krivolakými uličkami Starého mesta podobných skôr prízračným štvrtiam z Arkhamu, mestečka Lovecraftových delirických vízií, ako časti súčasného veľkomesta. V pokročilú hodinu som pristúpil k železným okovaným dverám, za ktorými bolo možné začuť, ako orloj žije vlastným, tajuplným životom.

I. Astromedicína versus vedecká medicína 8. časť

Motto: "Nie bez rozvahy a bez dôvodu hovorievajú múdri, že ak chceme predvídať, čo bude, musíme uvážiť, čo bolo. Prítomné udalosti sú vždy len akoby vedľajšie dejstvo nejakej udalosti minulej. Je to tým, že postavy, ktoré vystupujú na veľkom dejisku sveta, totiž ľudia, majú a mali vždy tie isté vášne, a preto tá istá príčina musí mať tie isté následky... Poznanie budúcnosti na základe minulosti uľahčuje ešte aj to, že národ si dlhý čas zachováva rovnaké mravy, ostáva buď neprestajne ziskuchtivým alebo neprestajne ľstivým, alebo má inú podobnú neresť či cnosť."
Macchiavelli

I. Astromedicína versus vedecká medicína 7. časť

Motto: "Najviac ma vie naštvať, keď nám vedecko-medicínske kapacity, „títo naši dobrodinci“ a experti na cigarety, cigary a tabak tisíckrát kde-kade veľkými písmenami napíšu, že fajčenie spôsobuje rakovinu... Ale to, že obyčajný ľudský stres vyvolaný rôznymi nariadeniami EÚ, reformami, zdražovaním, nezamestnanosťou a biedou - je až päťdesiatkrát karcinogénnejší ako tabak, o tom mlčia ako hrob... Preto sa ako radový občan pýtam v mene všetkých ľudí - lekárov, právnikov, politikov a štátnikov „Ligy proti rakovine“ u nás aj v EU, prečo sa nezasadzujete o to, aby sa s konečnou platnosťou tieto drakonické zákony a opatrenia s okamžitou platnosťou zaviedli proti producentom tabaku, výrobcom cigár a cigariet - a nie voči fajčiarom...?! Prečo štáty vynakladajú miliardy na zdravotníctvo a zároveň dotujú a chránia tabakový priemysel protirečiacimi si zákonmi, ktoré sú „šité“ priamo na mieru pre výrobcov tabakových drog?!"

Stránky

Top