I. Astromedicína versus vedecká medicína 3. časť

Motto: "Školská medicína je inštitúcia ako cirkev - nestrpí odchýlky. Tvrdošijne a pevne lipne na svojich dogmách. Preto každý idealisticky založený lekár, ktorý už svojich pacientov nechce otravovať jedmi a robiť ich dlhodobo chorými a závislými na liekoch, je veľmi rýchlo odstavený...!"
Dr. Ryke Geerd Hamer

Ľady sa konečne pohli - dnes už začína aj medicínska obec materialistického západného sveta pripúšťať fakt, s ktorým už tisícročia pracujú vyspelé orientálne ale i prírodné kultúry, že väčšina ochorení má svoj pôvod v postojoch ľudskej psychiky a v emóciách. Aj moderná psychológia už dáva do súvislostí typy osobností a spôsoby prejavov ich temperamentu.

I. Astromedicína versus vedecká medicína 2. časť

"Nedeliteľnou súčasťou vyliečenia je želanie a vôľa vyliečiť sa - pacient sa lieči sám, lekár iba pomáha"
Seneca cca 40 n. l.

"Prečo ľudia umierajú na choroby, na ktoré už sú lieky? Aký má vplyv farmaceutický priemysel na zdravie ľudstva? Aké sú negatíva a pozitíva spolupráce lekárov s výrobcami liekov? Na akom mieste v rebríčku hodnôt stojí lekárska etika? Veľa otázok, ale aj veľa odpovedí... Prvú časť príspevku som zakončil Hippokratovou prísahou, aby sa dostala do povedomia širokej verejnosti. Známa je skôr iba lekárom, ktorý prisahali... Žiaľ, v Hippokratovej prísahe dnes lekár prisahá, že bude liečiť úmerne so štátnymi zdrojmi a podľa pokynov poisťovní. A okrem toho, v drvivej väčšine nielen západných krajín - lekár sľubuje byť obchodníkom farmaceutických firiem...

I. Astromedicína versus vedecká medicína 1. časť

Astrológia dokáže naviesť človeka na pochopenie samého seba, pokiaľ sa stotožní s tým, že choroba odráža to, čo je v ňom nevyriešené..., lebo predovšetkým pracuje s dušou a podvedomím... S telom pracuje medicína! Astrológia je rečou vesmíru, čo v ľudskej reči tlmočíme iným, ktorí nás o to požiadajú, pretože - na počiatku bolo slovo (myšlienka a stvorenie...). Až prostredníctvom slova vzniklo telo (človek, jeho zdravie a choroba...). Na to poukazuje v Smaragdovej doske aj Hermes Trismegistos: „Ako hore (v makrokozme), tak aj dole (v mikrokozme) - teda, ako v psychike - tak aj v tele..." Tento jeho odkaz tiež jasne hovorí, že choroby a ich liečenie patria do rúk odborníkov - lekárov! V každom horoskope jednotlivca však môžeme vidieť, kde sú v tele človeka možné slabiny (dôkaz - každé znamenie, v ktorom sa človek narodil, má svoju sexuálnu energiu, ktorá je však zároveň aj jeho slabosťou...).

Stránky

Top