Hviezdna brána Atlantídy IV.

Symbol je znak. Ako veľký symbolista Jordan Maxwell poznamenáva v úvode Hviezdnej teológie, symbol označuje smer, alebo informuje jedno z vlastníctiev. Znak je logo, ktoré hovorí, že tá to položka patrí do tejto skupiny. Tento kríž – znamenie Atlantídy hovorí: „To miesto patrí bohom. Ľudia nemajú prístup.“

Hviezdna brána Atlantídy III.

Naša schopnosť pochopiť význam mýtu Atlantídy v aktuálnom dianí je možná iba vďaka schopnosti absorbovať ohromujúce. Atlantída je chýbajúci kúsok do skladačky, je to začiatok a koniec všetkého, čo je, pocta biblickému Raju a knihe Zjavenia, 12-bránové mesto, ktoré zostúpi z neba.

Hviezdna brána Atlantídy II.

"Kedysi dávno," Platón začína v epose Kritias, "si bohovia rozdelili Zem." Každý vzal územie a osídlil ho ľuďmi, ich miešancami a deťmi. Bohovia sa postarali o ľudstvo, ako sa pastieri starajú o svoje stáda, poznamenáva, pomocou mentálnej telepatie viedli a presvedčovali smrteľné bytosti o ich starostlivosti.

Egyptská stopa k Atlantidě

Podle starořeckého filosofa Platóna řekli o existenci Atlantidy athénskému zákonodárci Solónovi kněží z egyptského Sais. Nelze se tedy divit hledačům bájné civilizace, že své pátrání často směřují do země na Nilu. Oficiální archeologie sice existenci takové civilizace i jejího spojení s Egyptem vylučuje, některé stopy však jsou dost podivné.

Stránky

Top