Sousedé z jiných sfér

80. díl. Čistá duchovní bytost Nell provádí se souhlasem duchovního čistého světa vyspělého pozemšťana po asteroidu a po astrální sférách Marsu, Venuše a Země s cílem ukázat, že civilizace jsou schopny spolupráce i že naše bytí je velmi bohaté. Dozvíme se, kam s největší pravděpodobností se zrodíme po trvalém opuštění tohoto těla.

Pyramidy na Novém Zélandu?

Byly zde důkazy od archeologů a geologů, že jednotlivé bloky byly uměle vytvořeny. Dle jejich názoru se nejedná o materiál, který by se nacházel v okruhu 20 km. Jsou zde viditelné vrstvy popela nad úrovněmi pyramid. Pyramidy jsou překryté vrstvou popela, neboť se nacházejí v regionu se sopečnou činností. Podle popela bylo stáří kamenů, a tedy i pyramid, datováno do období více jak 300.000 až 350.000 let do minulosti.

Stránky

Top