Počet detí, ktoré potrebujú detského psychiatra, je katastrofálny

Ak sa dieťa zajakáva, škrípe zubami alebo sa v noci pomočuje, mal by s ním rodič vyhľadať detského psychiatra. Aktuálne je podľa jej informácií veľa neurovývojových porúch, napríklad hyperkinetická porucha ADHD. Vo svojej ambulancii lieči aj deti s Aspergerovým syndrómom, ktorý sa považuje za ľahšiu formu autizmu a tiež autistické deti.

Do škôlky do lesa: Keď deti namiesto učiteľa vedie príroda

Trávia väčšinu času v prírode. Hrajú sa v lístí, šplhajú na stromy, stružlikajú, starajú sa o vlastnú záhradku, triedia odpad. Nepoznajú umelé bábiky, namiesto nich majú "nehotové" drevené či plstené hračky. Raňajkujú a obedujú vo vlastnej minikuchynke - najlepšie na pni, ktorá sa často riadi princípom: ovocie, zelenina či mliečne výrobky od lokálneho výrobcu.

ŽIVOT BEZ ŠKOL? (O nových formách vzdělávání)

Hledání té nepřirozenější cesty pro nás a naše děti. Prostředí školy, způsob výuky a přístup pedagogů zůstávají po desítky let téměř beze změn. Ve společnosti zaměřené na výkon, úspěch a chybu se objevují iniciativy rodičů a pedagogů, kteří hledají nové možnosti a formy vzdělávání. Vznikají soukromé školy, skupiny rodičů vzdělávají děti doma, objevují se nové vzdělávací programy, školy se inspirují zahraničními trendy...

Stránky

Top