:::film::: MAGICKÝ EGYPT 8: Kozmológia (EN)

- Mohol systém hieroglyfov vzniknúť ako štruktúra nesúca najzákladnejšie informácie o svete a jeho zákonitostiach? Nesie tú istú informáciu vo svojich symboloch kmeň Dogonov? Boli znalosti zo sub-atomických rovín, kvantovej fyziky, bunkovej biológie a teórie strún už kedysi známe a naša veda len novým spôsobom dospieva k týmto symbolom, známym po tisícročia?
- Pokiaľ sa Scrantonove hypotézy ukážu pravdivé, môže to znamenať najzásadnejší objav v egyptológii od čias Rosettskej dosky...

OTAZNÍKY DOGONSKÉ ASTRONOMIE

Je možné, aby primitivní kmen afrických domorodců měl jakékoliv dokonalé astronomické znalosti, aniž by disponoval moderní technikou? Je možné, že tyto znalosti jim byly předány bytostmi z jiného světa, tak jak tvrdí některé legendy? Nebo se uprostřed plání afrického státu Mali odehrál největší podvod v dějinách archeoastronautiky...

Dougué

Máme mnoho rôznych dôvodov mlčať, na čo sa všeobecne nazerá „z hlbokomyseľného hľadiska“ ako na (okrem iného) prirodzenú zdržanlivosť voči cudzím ľuďom, ktorým – i keď sú veľmi sympatickí – nevedomky prisudzujeme istú nadradenosť. (Avšak) každý dospelý človek zodpovedný za malý úsek spoločenského života dokáže pochopiť, že človek je tvor znášanlivý a nakoniec po určitom čase a v nutnom stave mysle slovami Afričanov: „Zasadne do jedného radu so skúsenými starcami“.
Germaine Dieterlen

Gouyo

Behom presunov dvojčiat Nommo medzi hviezdami a Zemou a v priebehu cesty ôsmich ľudských predkov, na ktorej objavili „slová“ prebudenia (výrobu železa a tkanie), prišla doba, kedy dvaja z nich už neboli schopní riadiť sa zvykmi nebies. Všetci predkovia potom pristáli na Zemi v gouyo, „nebeskej sýpke“, ktorá obsahovala celé budúce obyvateľstvo planéty.

Stránky

Top