SVET ELEMENTÁRNYCH BYTOSTÍ

Všetci dobre poznáme z detských čias rozprávky o čarovných svetoch, kde vystupujú pôvabné víly, nezbední škriatkovia, krásne rusalky, tajomní vodníci, do zvierat zakliati princovia. Tento nádherný zázračný svet, dochovaný v mnohých ľudových rozprávkach a legendách, upravených a zachytených mnohými rozprávkármi všetkých národov, nie je len fantáziou vymyslenou nevzdelaným jednoduchým ľudom, ani detským snom a túžbou po čomsi čarovnom, ale reálne existujúcim svetom elementárnych bytostí, vytlačených rastúcim materialistickým svetonázorom do sveta nášho podvedomia, do sveta mýtov a báji.

Štruktúra stvorenia a človeka

Ak máme naozajstný vážny záujem o poznávanie duchovných svetov, treba k tomu aj určitú základnú predstavu o štruktúre stvorenia, presné vymedzenie a definovanie pojmov, tak aby sa pri vážne mienených diskusiách o nejakej konkrétnej téme našla spoločná reč, spoločné pojmy, aby sa takpovediac nemiešali jablká z hruškami. Vieme, že pri pomenúvaní jemnejších svetov a duševných a duchovných tiel človeka, existuje rozmanitá škála výrazov a pre mnohých, ktorí študujú konkrétny systém určitej náuky je niekedy ťažké nájsť porozumenie pre terminológiu iných ezoterických systémov.

Etapy tvoření světa

97. díl. Šest dní – šest etap, v nichž nacházíme probuzení univerza, pád prvorozenců, tvorbu slunečních stupňů, vznik a úkol embryonálních bytostí – lidí i jejich pád. Dualita, bytosti protikladu, smyslnost a letargie.

Festival Jaro s Poselstvím Grálu

Od pradávných dob, snad od počátků věků se zabýváme třemi nejzákladnějšími otázkami souvisejícími se smyslem lidské existence: Kdo jsme? Odkud jsme? Kam jdeme? Odpovědi na tyto životní otázky hledá každý člověk volného srdce. Nedají mu spát a nutí ho přemýšlet nad smyslem lidského života, nad spravedlností, nad existencí Boha či posmrtného života. Podle toho, jaké odpovědi si dáme, tak řídíme směrování vlastního života, podle toho sestavujeme žebříček hodnot. Každý z nás je osobitý, nezaměnitelný a svébytný, tím i naše odpovědi na tyto otázky jsou individuální.

Stránky

Top