Pripomenutie XI.: Skrytý svet pod našimi nohami

„Teorie duté země představuje alternativní vědecký pohled na strukturu naší a ostatních planet včetně slunce. Poukazuje na různe nesrovnalosti ve stávajících teoriích a snaží se předložit lepší vysvětlení pro současnou vědu nejasných míst. Zmínky o podzemních říších a duté zemí lze nalézt v ústních tradicích i náboženských spisech mnoha kultur světa. Pojmy jako Shambhala či Agharta jsou dostatečně známé. Slavný astronom Edmund Halley byl prvním vědcem v moderní době, který dospěl k závěru, že země je dutá. Po něm následovala vědecká diskuse trvající asi dvěstě let, kterou ukončilo až Pearyho údajné objevení severního pólu. Badatel Marshall Gardner však poukázal na nesrovnalosti v Pearyho deníku a také americký Kongres ve dvacátých letech uspořádal v této věci slyšení, při němž bylo Pearyho tvrzení zcela vyvráceno. Přesto je Peary dodnes považován za objevitele severního pólu. Diskuse by tedy měla pokračovat.“

Dutá Zem 2

Symmes sa nedal zastrašiť a započal intenzívnu mediálnu kampaň, poslal viac listov a usporiadal nespočetne mnoho prednášok po krajine. Stále dokola tvrdil, že masa nahromadenej beztvarej hmoty, akou zem niekedy bola, sa nemohla samovoľne usporiadať do pevnej zemegule. Odstredivé sily vrhajú rotujúcu hmotu ďalej od osi rotácie, gravitácia ju priťahuje dovnútra. Keď sa tieto sily zosúladia, ako tvrdil, výsledkom je pás hmoty s najhustejším vonkajškom a os je otvorená. Týmto spôsobom, tvrdil Symmes, je hmota zeme organizovaná ako koncentrická a duté územia sa otvárajú na póloch.

Dutá Zem 1

Naši predkovia sa ukrývali v jaskyniach už mnoho generácií predtým, než žili v domoch. Jaskynné kresby znázorňujú lov už od úsvitu času ako nemé svedectvá prvých ľudí, ktorí špekulovali o hlbokých skrýšach zeme. Niet sa prečo diviť, že myšlienky na život v podzemí sa vlečú stáročiami v pozadí ľudskej mysle.

Skrytý svět pod našima nohama

Všechny planety ve vesmíru jsou duté, stejně tak i naše planeta Země. Na severním a jižním pólu jsou vstupy do nitra naší Země, které jsou prý pečlivě střeženy. Tyto vstupy jsou popsány v deníku admirála Byrda, který podnikl výpravu do nitra země, kde zjistil, že pod povrchem Země žijí lidé, se kterými se dokonce sešel a rozmlouval. Se zajímavým povídáním – poselstvím, přišli Siriánci, které zprostředkoval Sheldan Nidle.

Stránky

Top