HĽADANIE ŠAMBALY III.

Veľká je viera v Kráľovstvo podzemných ľudí. Sú chýry, že je to podzemná sieť jaskýň a tunelov pod celou Strednou Áziou, s mnohými priechodmi vyžarujúcimi z duchovnej osi Šambaly. Podľa populárnej viery existujú početné tajné podzemné priechody pod Indiou, ktorých vchody strážia elementáli, čo predpokladá tvar skál alebo iných prírodných znakov.

HĽADANIE ŠAMBALY II.

Hoci niektorí budú tvrdiť, že Šambala existuje len v našom srdci a mysli, sú takí, ktorých názor sa líši... Predstava, že Šambala je umiestnená v materiálnom svete, je pevne zakorenená v Tibetskej tradícii. Avšak názory na jej umiestnenie sa značne líšia.

NIBIRU a spojenie s podzemím 1.

Podľa môjho výskumu podzemia, pred Veľkou potopou postavili Obri (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_gigantes.htm) rozsiahly pradávny tunelový systém. Tento systém je bezpochyby ešte stále zachovaný na niektorých miestach a počas tisícročí ho ničili zemetrasenia spôsobené tektonikou dosiek, avšak z toho, čo som vypátral sú niektoré oblasti stále nedotknuté a pravdepodobne stále funkčné.

Stránky

Top