Heracleion: Potopená civilizace

Thonis-Heracleion (egyptské a řecké jméno města) je město ztracené mezi legendami a realitou. Před založením města Alexandria v roce 331 před naším letopočtem, bylo toto město velmi slavné a považované za jedno z nejvýznamnějších měst, ke kterému připlovaly všechny lodě na cestě z Řecka do Egypta. Mělo též velký náboženský význam, neboť se zde nacházel chrámový komplex boha Amuna.

Kritický pohľad na „MYSTÉRIUM ORIÓNA“

Určite je zaujímavé pozrieť sa na vec i ›› z druhej strany, viď naša špecializovaná rubrika... pozn. red.
Mystérium Orióna, ktorú napísali Robert Bauval a Adrian Gilbert, predpokladá, že mnohé, ak nie všetky z pyramíd v Gíze, boli koncipované ako súčasť jednotného dizajnu, ktorý sa snažil zmapovať „Duat," alebo nebesá, a špecifickú konšteláciu Orióna a Hyád, na planinách Gízy.

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“ 8

Navazujeme na díl „Experiment 6“, ve kterém jsme se poprvé setkali s importem kultury do Egypta, tentokrát to byla Nabta Playa ze Sahary. Připouštíme, že k importu kultury mohlo dojít ještě z jiných lokalit Země, přičemž každá z nich mohla přinést svoje prvky a importované kultury se mohly setkat právě v Egyptě a vytvořit novou kulturu, ze které se nám točí hlava. Kdo bude chtít, může se s námi vydat za hledáním dalších civilizací, jež mohly egyptskou kulturu obohatit o nové prvky. Závěrem uvedeme, která civilizace zvítězila.

Stránky

Top