Děti nového věku - Bájní poslové tvořivého ducha (6)

PHOENIX | Zamysleme se nad tím. Nové děti jsou "fanoušci" všeho neviditelného. Přecházejí z jednoho světa do druhého jako meziplanetární společenství spřízněných duší. "Noční škola" jim vynahrazuje to, co jim chybí ve dne. A co to přesně je? Vše, co se týká astrálu...

Indigový chlapec Saša o změnách na Zemi 14

281. Nakolik je neuro-lingvistické programování dobré jako způsob uspořádání člověka a dosažení vnitřní harmonie?
Slova nesou informaci. Informace se ve slovech může zamotat, ale může se i rozvinout. Je důležité chápat, co z toho použitá slova dělají. A chápat musí vždy jak ti, kdo je vysílají, tak ti, kdo přijímají. Pokud někdo něčemu nerozumí, pak komunikace musí být přerušena, jinak druhému uškodíte.

Stránky

Top